Marketing | 80 khái niệm cơ bản về marketing – phần 2

Ở bài viết lần trước Gaphub.info đã gửi đến bạn 80 khái niệm cơ bản trong marketing phần 1 ở bài viết này chúng tôi sẽ gửi đến bạn phần 2 gồm nhiều nội dung quan trọng mời bạn đón đọc.

Database Marketing – Tiếp thị trên cơ sở dữ liệu.

Điều cốt lõi của Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) – đó là việc xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng và nhân viên, cũng như dữ liệu về sản phẩm dịch vụ, các nhà cung cấp và bán lẻ trên thị trường.

Các cơ sở dữ liệu sẽ giúp nhân viên kinh doanh dễ dàng trong việc chào hàng và truyển tải các thông điệp về sản phẩm cũng như hiểu rõ thị hiếu khách hàng của mình.

Viết một bình luận