Marketing | 80 khái niệm cơ bản về marketing – phần 2

Ở bài viết lần trước Gaphub.info đã gửi đến bạn 80 khái niệm cơ bản trong marketing phần 1 ở bài viết này chúng tôi sẽ gửi đến bạn phần 2 gồm nhiều nội dung quan trọng mời bạn đón đọc. Database Marketing – Tiếp thị trên cơ sở dữ liệu. Điều cốt lõi của … Read more