80-KHAI-NIEM-VE-MARKETING

Marketing – 80 khái niệm cơ bản về marketing| phần 1

80 khái niệm cơ bản về marketing 80 khái niệm về marketing được trích dẫn từ cuốn “Thấu hiểu tiếp thị từ A-Z” của cha đẻ marketing Philip Koler, đây là những khái niệm marketing có ý nghĩa thực tiễn trong kinh doanh. 80 khái niệm marketing dành cho ai Những cuốn sách của Philip … Read more