Nghiên cứu hành vi khách hàng – thúc đẩy gia tăng doanh số bán hàng trên internet

Nghiên cứu hành vi và nhu cầu của khách hàng là điểm mấu chốt để đưa ra các quyết định về việc triển khai các chương trình marketing và thúc đẩy doanh số bán hàng. Câu hỏi được đặt ra đó là làm thế nào để nghiên cứu hành vi khách hàng ở từng thời … Read more